Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ve smyslu zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. se provozovatel obchodu zavazuje vykonávat všechny činnosti potřebné proto, aby chránil tyto údaje. Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele (zasílání novinek) a nebudou předány třetím stranám.

  • Veškeré osobní údaje se uchovávají jen po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky.
  • Zadané elektronické adresy pro odběr novinek nejsou nijak víc ztotožněny a objednatel může zasílání informačních mailů a novinek kdykoliv zrušit.
  • Pokud jste v nastavení Můj účet/Moje oznámení souhlasil/a, byla Vaše e-mailová adresa zařazena na seznam pro rozesílání našich informačních materiálů. Souhlas můžete kdykoliv zrušit po přihlášení do vašeho uživatelského účtu tamtéž, anebo napište jako odpověď na novinkový mail "NE".