Cyklický zápisník, Plíčková Olga

300,00 Kč
S DPH
Vážíte si výdobytků civilizace, a přesto máte pocit, že jsme se nějak vymkli z přirozeného řádu věcí a chtěli byste oživit svoje spojení s přírodními cykly? Všímáte si, že na podzim se cítíte jinak než na jaře a v létě jinak než v zimě, a chtěli byste objevit skrytý potenciál vědomého prožívání proměnlivosti kola roku? Máte ve zvyku si zapisovat postřehy ze svého života, denní i noční sny (případně si přímo vedete deník) nebo byste chtěli se zapisováním začít?
Počet
Poslední kus skladem

Stejně jako je přirozenější spát v noci než ve dne a jako rostliny rostou více v období přibývajícího měsíce, tak i roční cyklus podporuje některé činnosti v určitá období více a v jiná méně. Banálním příkladem může být horký čaj, který si vychutnáme v zimě, kdežto v létě se chceme spíše ochladit něčím studeným. Stále vzrůstá počet lidí respektujících přirozený rytmus roku – na podzim rekapitulují a noří se do sebe, v zimě odpočívají a naslouchají hlasu své intuice, na jaře se vrhají do práce a v létě si začínají užívat jejích plodů. Získávají tím pocit sounáležitosti s širším přírodním světem, zažívají plynutí s proudem života – nechávají se jím nést spíše, než by pádlovali proti proudu. Pokud chcete tyto pocit zažívat v hojnější míře i Vy, nemusíte hned radikálně měnit svůj život – někdy stačí zdánlivá maličkost – třeba si začít vést deník, který Vám zároveň bude jednotlivá období připomínat. Dá Vám tak příležitost vnímat dané období – jarní a podzimní rovnodennost, zimní a letní slunovrat, dožínky, dušičky, 1.máj a Hromnice – zastavit se na moment a všimnout si, co se kolem v přírodě děje, ochutnat specifickou energii každého zastavení kola roku. Až budete po roce deník znovu číst, uvidíte, zda se společně s ročními obdobími neproměňuje také Vaše vnímání sebe sama, Vašich vztahů a světa. Zažijete rok jinak a možná budete překvapeni tím, jak příjemné je nechat se houpat proměnlivým cyklem.