Co činí Anděl v našem astrálním těle? Jak najdu Krista? Steiner Rudolf

110,00 Kč
S DPH

Dvě krátká inspirativní antroposofická pojednání. Zvlášť to první je pozoruhodné.

Počet
Poslední kus skladem

Andělé vytvářejí v lidském astrálním těle obrazy. V těchto obrazech spočívají síly budoucího vývoje lidstva. Jsou to obrazy příštího sociálního uspořádání na Zemi, obrazy bratrství a sjednocení lidského pokolení. 
Tento vývoj však může být působením odpůrčích bytostí zvrácen a člověku hrozí trojí nebezpečí.
Druhá Steinerova přednáška, otištěná v této kapesní knížce, popisuje pokus nepřátelských bytostí zvrátit vývoj lidstva, učiněný v roce 666, a příčiny trojího popírání božství: popírání Otce, Krista a Ducha. 
Z toho plynoucí nebezpečí smrti duše můžeme přemoci jen silami ducha: zmrtvýchvstání duše k duchu.