Výbor z díla VII. - Symbol a libido, Jung Carl Gustav

15,80 €
S DPH
Doporučujeme!
Sedmý svazek výboru z díla psychologa Carla Gustava Junga. Jeho obsahem je první část Jungovy práce Symboly proměny. Sedmý svazek obsahuje následující kapitoly: Předmluva, O dvou druzích myšlení, Prehistorie, Hymnus na stvořitele, Píseň mola, O pojmu libida, Proměna libida, Dodatek: Text Miss Frank Millerové. Knihu přeložili Eva Richtrová a Petr Patočka. Odborným redaktorem je Karel Plocek.
Počet
Není skladem

Sedmý svazek reprezentativního „Výboru z díla C. G. Junga“ přináší text psaný již v roce 1911, nicméně jeho základní zaměření, snaha doložit čtenáři, že lidská psychika je bezprostředně provázána s interpersonální oblastí prostřednictvím symbolů, je platná i po takřka stoleté časové odluce. Rozumění vztahu myšlení a jazyka od té doby jistě poskočilo mílovými kroky, nicméně stále můžeme obdivovat nejenom šířku, ale také hloubku tvůrčí interpretace, kterou před nás kniha předkládá. „Symbol není žádná alegorie ani semeion (znak), nýbrž je to obraz nějakého obsahu z větší části transcendujícího naše vědomí. Je nutno ještě objevit, že takové obsahy skutečně jsou, to znamená, že jsou to agentia (činitelé), s nimiž je konfrontace nejen možná, ale dokonce nutná.“ Publikace ve svém celku neříká a nevysvětluje, co symboly jsou, ale ukazuje, jak je možné je interpretovat, a to na pomezí psychologie (respektive psychoterapie) a úvah religionistických, či v některých částech až teologických rovin. Interpretace využívají nejenom hlubokých a velmi podrobných znalostí soudobé odborné literatury, ale také duchovních a náboženských spisů, beletrie i poezie … Na příkladu rozboru textu Frank Millerové je demonstrována individuální realizace projevů archetypů jakožto figur kolektivního nevědomí. Možná si položíme otázku, zda při porovnání individuální básně a náboženských konfliktů mnoha staletí nezachází taková analogie až příliš daleko, ale vzhledem k nadměrné racionalitě našeho poznání i žití je taková akcentace rozmezí psychologie a „duchovních věd“ stále potřebná. Proto má cenu zajímat se o symboliku snů a snažit se nikoliv o jejich doslovný výklad, ale spíše o tušení nějakého skrytého smyslu, proto je pro nás důležité stále se ohlížet do minulosti s poselstvím mytologických a náboženských obrazů. „Co se vědění týče, zbohatli jsme, nikoliv však co se týče moudrosti … Ve škole bohužel získáme jen zcela ubohou představu o bohatství a úžasné živosti řecké mytologie. Veškerou onu tvořivou sílu, kterou moderní člověk vynakládá na vědu a techniku, věnoval antický člověk své mytologii.“
Doporučujeme!